คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (ง22102)

                   ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล และการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต การใช้งานอินเตอร์เน็ต การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์การสื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้โปรแกรมในการคำนวณและการแก้ปัญหา การวางแผนในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดความคิดอย่างมีขั้นตอน การตรวจสอบและปรับปรุง อธิบายหลักการ และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น เผยแพร่ข้อมูลและติดต่อสื่อสาร มีความรู้ ความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณ เช่น การสร้างฐานข้อมูล การสร้างสูตรในการคำนวณ การจัดเรียงข้อมูล การวางเงื่อนไข การประยุกต์งานโปรแกรมต่าง ๆ

 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล        การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

ข้อที่ 1. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 ข้อที่ 2. อธิบายหลักการ  และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ข้อที่ 3. ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม

ข้อที่ 4. ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด  ง 3.1  ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,  ม.2/4

Advertisements
33 ความเห็น

33 thoughts on “คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

  1. ไม่ควรล่วงละเมิดสิทธิผู้อื่นเพราะอาจจะทำให้ผู้อื่นเสียหายได้ และมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี(33)

  2. เว็ปไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นนั้น เป็นเว็ปไซต์สำหรับการเรียนที่ดีมากค่ะ เนื้อหาที่เรียนก็อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย สะดวกรวดเร็วมากๆเลยค่ะ

  3. ควรดูลิขสิทธฺิ์ของสิ่งที่เราจะขายเพราะอาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้คิด

  4. ใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์ดีกว่า เเต่ก็มีบางคนที่ใช้ทำไม่ดีอย่าไประเมิดสิทธิ์ของผูู้อื่นอาจจะถูกลงโทดได้นะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s